Монтажник ВИК Plumbing installer Монтажник сантехники

зарплата не указана
Болгария
22.07.2021
Строительство / Сантехник
КАРАНА ООД е компания, специализирана в изграждането на отоплителни и газови инсталации. Успешно партнираме на редица строителни и ОВК фирми.
Предлагаме свободна позиция за монтажник ВИК инсталации на пълен работен ден, трудов договор.
Осигуряваме редовно заплащане и работа в сплотен, спокоен колектив.
Изискванията ни са: Опит в изграждането на ВИК отоплителни инсталации и желание за работа.
Ценим всеки, който допринася за развитието и приемаме градивни идеи.
Така се развиваме от 2007 година.
Отговорности:
- Изграждане на инсталации, монтаж на отоплителни тела.
- качество на извършената работа;
- спазване на трудова дисциплина;
- правилно съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

KARANA Ltd. is a company specializing in the construction of heating and gas installations. We successfully partner with a number of construction and HVAC companies.
We offer a vacancy for a plumber on a full - time basis, employment contract.
We provide regular pay and work in a cohesive, calm team.
Our requirements are: Experience in the construction of plumbing heating systems and willingness to work.
We value everyone who contributes to the development and we accept constructive ideas.
This is how we have been developing since 2007.
Responsibilities:
- Construction of installations, installation of radiators.
- quality of the work performed;
- observance of labor discipline;
- proper storage of materials;
- the correct operation and the good condition of the equipment and tools entrusted to him.


Если Вы не видите кнопку "ответить на объявление" – отключите блокировщики рекламы
Сообщить о несоответствии объявления
Другие объявления этого работодателя