Монтажник ОВК HVAC installer Установщик HVAC

зарплата не указана
Болгария
22.07.2021
Рабочий персонал / Техник
Изисквания: Опит в изграждане на газови и отоплителни инсталации.
КАРАНА ООД е компания, специализирана в изграждането на отоплителни и газови инсталации. Успешно партнираме на редица строителни и ОВК фирми.
Предлагаме свободна позиция за монтажник на пълен работен ден, трудов договор.
Осигуряваме редовно заплащане и работа в сплотен, спокоен колектив.
Изискванията ни са: опит и желание за работа.
Ценим всеки, който допринася за развитието и приемаме градивни идеи.
Така се развиваме от 2007 година.
Отговорности: - качество на извършената работа;
- спазване на трудова дисциплина;
- правилно съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

Requirements: Experience in construction of gas and heating installations.
KARANA Ltd. is a company specializing in the construction of heating and gas installations. We successfully partner with a number of construction and HVAC companies.
We offer a vacancy for a full - time installer, employment contract.
We provide regular pay and work in a cohesive, calm team.
Our requirements are: experience and desire to work.
We value everyone who contributes to the development and we accept constructive ideas.
This is how we have been developing since 2007.
Responsibilities: - quality of work performed;
- observance of labor discipline;
- proper storage of materials;
- the correct operation and the good condition of the equipment and tools entrusted to him.


Если Вы не видите кнопку "ответить на объявление" – отключите блокировщики рекламы
Сообщить о несоответствии объявления
Другие объявления этого работодателя