Eксперт Външна Търговия

зарплата не указана
Болгария
25.02.2019
Бизнес - Финансы - Продажи / Менеджер
Във връзка с разширяването на Външно -Търговският отдел на фирмата се търси - Eксперт Външна- Търговия за работа с ключови партньори.
Предоставя Ви се отлична възможност за професионално развитие в стабилна компания.
Вашите задължения:
Търсене на нови продукти и доставчици в чужбина и договаряне на най-благоприятните условия за доставка на стоки до купувача.
Извършвне на всички дейности в областта на закупуване на стоки и материали, снабдяване и логистика.
Договаряне и бизнес кореспонденция с логистични фирми по условията и оптимизиране на доставките.
Закупуване на стоки и материали с максимална рентабилност (марж).
Обсъждане на условията за сътрудничество и последващо сключване и изпълнение на външнотърговски договори.
Контролиране и съпровождане на доставките на всички етапи - от извършване до получаване на поръчка.
Контролиране на своевременното плащане по внос и износ.
Изготвяне на съпътстващата документация.
Събиране и изпращане на документи за получаване на предварително разрешение за обработка на стоки извън митническата територия.
Работа с с държавни агенции (митнически, данъчни и други).
Бърза обработка на постъпилата информацията от клиентите.
Изпълнение на плановите задачи в срок.
Създаване на управление на документооборот:
търсене на чуждестранни доставчици на суровини и материали (бизнес кореспонденция, преговори по условията на поръчката, каталожни заявки);
• поставяне и контролиране на поръчки от доставчици;
• организиране на логистични процеси;
• работа с транспортни фирми и митнически посредници;
• изчисляване на разходите за доставка, време за доставка (въздушен транспорт, корабен транспорт, както и в състава на консолидираните товари: пътни, железопътни);
• документално подпомагане на сделките (регистрация и регистрация на договори за внос и износ, допълнителни споразумения и паспорти за сделки в банката, регистрация на декларации и сертификати за съответствие за внасяните стоки и изнесени продукти).
• проследяване на вземания и задължения;
• работа с жалби;
• отразяване на поръчки, постъпления от стоки, допълнителни разходи и митническа декларация.
Възможни са командировки с цел сключване на договори с чужди партньори, като официален представител на фирмата.
От Вас се изисква:
Високо ниво на владеене на английски език (свободно владеене, устна и писмена реч). Отлично владеене на бизнес кореспонденция на английски език.
Високо ниво на руски език (свободно владеене, устна и писмена реч).
Високо ниво на владеене на български език (писмено и говоримо).
Висше икономическо образование (допълнително обрзовние по продажби и маркетинг е предимство).
Познания в международните законодателни процедури на външноикономическата дейност.
Високо ниво на владеене на MS Office.
Изисква се предишен работен опит, като ръководител на външно -икономическа дейност в големи фирми (работещи с ключови партньори в чуждестранната икономическа дейност) минимум 3 години.
Добри познания на документи за митническо оформяне.
Разбиране на условията на въздушния транспорт, корабоплаването, автомобилния и железопътния транспорт.
Оформяне и регистрация на всички разрешителни и контролиране на спазването на условията на сключените договори.
Познаване на принципите на международната търговия и логистиката. Познаване на митническите процедури: внос, износ, реимпорт, реекспорт, временен износ на стоки.
Умение за архивиране на голям обем информация.
Автономност и отговорност при решаването на поставените задачи.
Силна мотивация, организационни умения.
Конфиденциалност и лоялност, общителност, отговорност, внимателност, фокус върху резултатите.


Предлагаме:
Интензивна и интересна работа, предизвикателни задачи.
Отлични условия на труд.
Възможен професионален растеж.
Сключване на трудов договор съгласно ТК на РБ с основно месечно заплащане + месечен бонус.
Разположение на централен офис: България, София, кв. Драгалевци.
Пълен работен ден: 9:00 - 18:00 часа.
Изпитателен период - 6 месеца.
Изпратете ни мотивационно писмо, като ни дадете отговор на въпроса: колко е три плюс шест?
Разкажете ни за вашия трудов опит и успехите, които сте постигнали в предишните места на работа.
Посочете ни причините за напускане на предишната си работа.
За какъв размер на заплатата кандидатствате и защо смятате, че заслужавате това ниво на заплата?
Ще бъдат преглеждани само автобиографии с актуални снимки и на английски език.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
* Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни с оглед на техния избор.


Если Вы не видите кнопку "ответить на объявление" – отключите блокировщики рекламы
Сообщить о несоответствии объявления
Другие объявления этого работодателя
Похожие объявления